Organizatorzy

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku powstała 1 września 1962 roku. Od grudnia 2000 roku nosi imię Bolesława Chrobrego. Od września 2006 do sierpnia 2011 roku jej dyrektorem był dr hab. Maciej Kołodziejski, który od samego początku był orędownikiem i propagatorem istnienia zajęć wspierających uzdolnienia twórcze. To on dał twórczy asumpt do zorganizowania Międzyszkolnego Festiwalu Twórczości i kontynuowania go w latach następnych. Od września 2011 roku dyrektorem szkoły jest Maciej Karczewski, nauczyciel muzyki i informatyki związany z programem Szkoła Wspierająca Uzdolnienia od samego początku jego realizacji w płockich szkołach.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom placówek biorących udział w Międzyszkolnym Festiwalu Twórczości w 2012 r. została zmieniona jego formuła i nazwa.
W kwietniu 2016 r. drużyna składająca się z 7 uczniów klasy 6a zdobyła III miejsce na XI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination "Oczyma Wyobraźni" we Wrocławiu.
W marcu 2017 r. drużyna "Krejzoli" zdobyła II miejsce w Wyzwaniu Społecznym w drugim poziomie wiekowym (6 klasa szkoły podstawowej oraz 1 i 2 gimnazjum) na XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności DI i otrzymała możliwość wyjazdu drużyny na Azjatycką Olimpiadę Kreatywności w Chinach.
W grudniu 2017 r. drużyna "Krejzoli" reprezentowała Polskę na Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności w Pekinie i zajęła III miejsce.

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku powstało w 2005r. z przekształcenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Płocku z zachowaniem jego lokalizacji, kadry, doświadczenia i dorobku oświatowego. Dyrektorem MSCDN jest mgr Jarosław Zaroń, a kierownikiem Wydziału w Płocku mgr inż. Grzegorz Skwarna.
MSCDN jest placówką nowoczesną i dynamicznie się rozwijającą. Realizując swoją ciekawą ofertę programową współpracuje z wieloma stowarzyszeniami, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Wśród wielu cennych projektów edukacyjnych MSCDN, zorganizowanych przy współpracy Towarzystwa Wspierania Szkolnictwa Wyższego i Oświaty w Płocku, znajduje się projekt o nazwie "System wspierania uzdolnień uczniów". Jego częścią jest projekt o nazwie "Nasza szkoła - szkołą wspierającą uzdolnienia". Od 2007 roku koordynatorem projektu z ramienia MSCDN jest mgr Elżbieta Lemańska.

Edycje I - IV

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku jest czwartą w kolejności powstawania uczelnią wyższą w Płocku. Jest też pierwszą, w historii tego miasta, samodzielną uczelnią państwową. Powstała na bazie dwu kolegiów nauczycielskich: Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych i Kolegium Nauczycielskiego, które funkcjonowały w Płocku w latach 1990-2000.
Dnia 7 października 1999 roku odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego 1999/2000 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Rok 2009 był dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej rokiem jubileuszowym. 15 czerwca 2009 r. minęło bowiem 10 lat od chwili powołania Uczelni na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów RP.